หัวข้อ: พรุ่งนี้ ! แจ้งเกิด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 เปิดดูแนวเขตตามแผนที่โดยพลัน  (อ่าน 2045 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


พรุ่งนี้ ! แจ้งเกิด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 เปิดดูแนวเขตตามแผนที่โดยพลัน

ออฟไลน์ Mr.Lamyai

  • ทุกลมหายในอยู่ในลำพูน
  • ยามประจำบรอด
  • คนใหญ่หล่ะปูน
  • *****
  • กระทู้: 162
  • ความนิยม +2/-0
    • ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 09:23:44 pm »

หัวข้อ : พรุ่งนี้ ! แจ้งเกิด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 เปิดดูแนวเขตตามแผนที่โดยพลัน แบ่งให้เพื่อนอ่าน = Share


ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ๒ จังหวัดลำพูน  มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายพรุ่งนี้

 ประกาศระบุว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ๒ จังหวัดลำพูน  ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ  ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒  และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจ   ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย จึงประกาศจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน ๒ จังหวัดลำพูน  ในท้องที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้
   
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔   ประสาน ตันประเสริฐ   ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/11


 

เพื่อนบ้าน :

Display Pagerank