หัวข้อ: จังหวัดลำพูนพร้อมดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55  (อ่าน 1717 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


จังหวัดลำพูนพร้อมดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55

ออฟไลน์ Mr.Lamyai

  • ทุกลมหายในอยู่ในลำพูน
  • ยามประจำบรอด
  • คนใหญ่หล่ะปูน
  • *****
  • กระทู้: 162
  • ความนิยม +2/-0
    • ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 06, 2011, 07:41:40 am »

หัวข้อ : จังหวัดลำพูนพร้อมดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55 แบ่งให้เพื่อนอ่าน = Share

 จังหวัดลำพูนพร้อมดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55 เรียกเก็บใบรับรองแบบเดิม ออกใบรับรองแบบใหม่ให้แก่เกษตรกรและทำลายใบรับรองที่ได้เก็บคืน

นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 7 ตุลาคม 2554 เป็นวันเริ่มต้นในการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีขั้นตอนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 1.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำทราบสถานที่และเวลาที่เกษตรกรจะมารับใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 แบบใหม่ ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 2.ประสานงานขอความร่วมมือและนัดหมายเกษตรอำเภอ, ผู้รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้ที่ได้รับมอบหมายมาประจำ ณ จุดจ่ายใบรับรอง เพื่อลงนามในใบรับรองที่จะจ่ายแก่เกษตรกร 3. สถานที่แจกใบรับรองต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศได้ พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ความพร้อมในการพิมพ์ใบรับรอง ณ สถานที่นัดหมาย เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น 4. นัดหมายเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว และมีผลผลิตพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 มารับใบรับรอง 5. การจ่ายใบรับรองให้จ่ายใบรับรองแก่เกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการจ่ายใบรับรอง แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้ปรับปรุงผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อคิดคำนวณผลผลิตแปลงที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำฯ จากผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยรายภาค เป็นผลผลิตต่อไร่รายจังหวัด ดังนั้นในกรณีที่จ่ายใบรับรองแบบเดิมแก่เกษตรกรไปแล้ว ให้เรียกเก็บใบรับรองแบบเดิมและออกใบรับรองแบบใหม่ให้แก่เกษตรกรและทำลายใบรับรองที่ได้เก็บคืน   6. สอบถามเกษตรกรว่า สะดวกที่จะนำผลผลิตข้าวไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ สถานที่ที่ทางพาณิชย์จังหวัดประกาศ เป็นจุดรับจำนำจุดใด ให้นัดหมายเวลาที่จะนำเกษตรกรพร้อมผลผลิตข้าวเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 7. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอประจำจุด ณ สถานที่รับจำนำในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ได้นัดหมายไว้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ควรทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการตอบปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและออกใบรับรองแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55
เกษตรจังหวัดลำพูนยังกล่าวอีกว่า จังหวัดลำพูนได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ประจำปี 2554/55 โดยได้ประชุมคณะอนุกรรมการและติดตามการรับจำนำข้าวระดับจังหวัด ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 0-5351-1120-17 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในวันและเวลาราชการ

  ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
  หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=111006071111


 

เพื่อนบ้าน :

Display Pagerank