หัวข้อ: โครงการ เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๕๕  (อ่าน 2125 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


โครงการ เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๕๕

ออฟไลน์ Mr.Lamyai

  • ทุกลมหายในอยู่ในลำพูน
  • ยามประจำบรอด
  • คนใหญ่หล่ะปูน
  • *****
  • กระทู้: 162
  • ความนิยม +2/-0
    • ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 08, 2011, 05:47:59 pm »

หัวข้อ : โครงการ เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๕๕ แบ่งให้เพื่อนอ่าน = Share


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สวนโมกข์กรุงเทพ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ร่วมกันจัดโครงการ "เที่ยวทั่วไทยหัวใจถึงธรรม" 12 เดือน 12 เส้นทาง นำเสนอการเดินทางพักผ่อนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการปฏิบัติธรรมและท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ นำจิตสู่วิถีแห่งสุขและปัญญาอันแท้จริง ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มมงคลแก่ชีวิต พร้อมศึกษาเรื่องรางทางพระพุทธศาสนายังสถานที่สำคัญๆ เติมเต็มชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากการเดินทางท่องเที่ยวโครงการหลวง ที่คัดสรรพิเศษในทุกเส้นทาง เริ่มเปิดเส้นทางนำร่องแล้วในเดือนตุลาคมนี้ ในเส้นทางราชบุรี-นครปฐม ก่อนจะทยอยเปิดอีก 11 เส้นทางทั่วประเทศต่อไป

 ภาคเหนือ

 รายการ น.๑ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ (๔ วัน ๓ คืน)     

เวียงละครลำปาง ลำพูน และนครเชียงใหม่

ไหว้พระธาตุ ๕ ปีเกิดแล้วตามรอย ๑๐๐ ปี ปัญญานันทภิกขุที่วัดอุโมงค์

และ เรียนรู้โครงการพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้

 วันที่ ๑ ออกเดินทาง ถึงอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 วันที่ ๒ แวะเวียงละคร นมัสการพระธาตุลำปางหลวง (พระธาตุประจำคนเกิดปีฉลู)

ชมเวียงพระธาตุที่สวยงาม ดั้งเดิมและสมบูรณ์แบบที่สุดในแดนล้านนา

จากแดนมนุษย์ ขึ้นสู่แดนธาตุตามขั้นบันไดนาคเข้าประตูโขงสู่ลานทรายเสมือนมหานทีสีทันดร

นมัสการพระเจ้าล้านทองในกู่แสนงาม และ ธรรมาสน์ไม้สลักรูปหม้อน้ำมนต์ปูรณกลส

นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ ที่เชื่อว่าประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระนลาตข้างขวา และ พระศอ

ดูรอยปืนที่หนานทิพย์ช้างกู้เมืองลำปางจากทัพเจ้ามหายศ เมืองลำพูน

นมัสการพระพุทธ พระเจ้าทันใจ วิหารต้นแก้ว และ วิหารน้ำแต้มสมัยพระเจ้าติโลกราช

พระเจ้าศิลาสมัยพระนางจามเทวี และ เงาพระธาตุในซุ้มพระพุทธบาท

นมัสการพระเจ้าแก้วมรกตเมืองลำปาง ไม้ขจาว และ โพธิลังกา

 เข้าเวียงลำพูน นมัสการพระธาตุหริภุญชัย(ปีระกา) และ วัดจามเทวี

            นครรัฐโบราณแห่งแรกในล้านนาของชนชาวลั๊วะและเม็งตั้งแต่สมัยทวารวดี-พระนางจามเทวี

สะพานเชื่อมสองมหาอำนาจอุษาคเนย์คือ พุกาม กับ ยโศธรปุระ

ก่อนล่มสลายแก่พญามังราย ย้ายไปยังเวียงกุมกาม และ พิงคนคร

นมัสการพระบรมธาตุหริภุญชัย ในรั้วสัตตบัญชร สำเภาทอง ซุ้มกุมภัณฑ์ ฉัตรและหอคอยประจำ

และพระสุวรรณเจดีย์ทรงปรางค์อย่างขอม

นมัสการพระพุทธรูป ๖๐ องค์ ในซุ้มพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิวัดจามเทวี ๕ ชั้น

และ รัตนเจดีย์ ๘ เหลี่ยม

 ถึงเวียงพิงค์ นครเชียงใหม่ แล้วไหว้ ๖ พระธาตุหาธรรม

?         พระธาตุวัดโพธารามมหาวิหาร-เจ็ดยอด(ปีมะเส็ง) และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ มหาวิหารที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ ของโลก โดยพระเจ้าติโลกราช สร้างจำลองแบบจากวิหารมหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยา พร้อมสัตตมหาสถาน (สถานที่สำคัญ ๗ แห่งเนื่องในพุทธประวัติ) ส่วนค่าควรชมยิ่งในพิพิธภัณฑ์คือรอยพระพุทธบาทไม้ลายทองล้านนาสวยงามที่สุด และกรุพระแก้วเวียงฮอด กู้จากเหนือเขื่อนภูมิพลเมื่อครั้งก่อสร้าง

?         พระธาตุดอยสุเทพ(ปีมะแม) แวะนมัสการครูบาศรีวิชัย มหาเจดีย์บนจอมเขาขุนดอยแดนเทพที่พระเจ้ากือนาให้ช้างเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยองค์หนึ่งขึ้นไปประดิษฐานไว้เป็นจอมเจดีย์ประจำเมือง กับ ?ครูบาศรีวิชัย : ตนบุญ? ล้านนาคนสำคัญผู้นำศรัทธามหาชนสร้างถนนขึ้นเขา ๑๐ กม.ได้ในระยะเวลาเพียง ๕ เดือน

?         พระธาตุเจดีย์หลวง นมัสการพระอาจารย์มั่น มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด พระเจ้าติโลกราชสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๐๒๔ ให้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต แต่ยอดหักโค่นเพราะแผ่นดินไหวใหญ่ ปี พ.ศ.๒๐๘๘ เป็นสถานพำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตมหาเถระ

?         พระธาตุวัดพระสิงห์(ปีมะโรง) และ พระพุทธสิหิงค์ ในวิหารลายคำพร้อมภาพฝาผนัง พระวิหาร และ หอไตรล้านนางดงาม เฉพาะจิตรกรรมในวิหารลายคำ ขึ้นชื่อว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ด้านเหนือเขียนเรื่องสังข์ทอง ด้านใต้เขียนเรื่องสุวรรณหงส์

?         พระธาตุวัดสวนดอก สวนดอกไม้เดิมของวังเจ้านายฝ่ายเหนือที่พระเจ้ากือนาสร้างวัดถวายพระสุมนเถระ ผู้นำพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัยมาประดิษฐานในแผ่นดินล้านนา เมื่อ พ.ศ.๑๙๑๔ มีพระเจ้าเก้าตื้อ พระธาตุเจดีย์ และ กู่บรรจุอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือจำนวนมาก

?         พระธาตุวัดอุโมงค์เถรจันทร์ วัดป่าอรัญญวาสีสมัยพญามังรายผู้สถาปนาพิงคนคร ? เชียงใหม่สำหรับวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต่อมาพญากือนาให้สร้างอุโมงค์ให้มหาเถรจันทร์อยู่ปฏิบัติและเผยแผ่ธรรม ก่อนกลับมาฟื้นอีกครั้งเป็นสวนพุทธธรรม ฐานสำคัญของชาวพุทธมูลนิธิ มีค่ายพุทธบุตร หอสมุดธรรมโฆษณ์ และ โรงภาพปริศ

วันที่ ๓ อยู่วัดปฏิบัติธรรมที่ค่ายพุทธบุตร สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ อ.เมืองเชียงใหม่  โทรศัพท์                        ๐๕๓ ? ๘๑๑ ๑๐๐ หรือสถานปฏิบัติธรรมแนะนำในเส้นทาง (๑) วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม)   อ.เมือ เชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓ ? ๒๗๘ ๖๒๐ (๒) วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โทรศัพท์ ๐๕๓ ? ๘๖๒ ๗๒๒

วันที่ ๔ เรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ดอยสะเก็ด

ก่อนเดินทางกลับ

รายการ น.๒ แพร่ และ น่าน (๔ วัน ๓ คืน)

นมัสการช่อแฮ แช่แห้ง ๒ พระธาตุปีเกิด ที่เมืองแพร่ และ น่าน

แล้วเรียนรู้เรื่อง ฮักเมืองน่านของคนน่าน กับ งานปิดทองหลังพระ

วันที่ ๑ ออกเดินทาง ถึงจังหวัดแพร่

 วันที่ ๒ นมัสการพระธาตุช่อแฮ (ปีขาล) และ พระธาตุจอมแจ้ง กลางเมืองแพร่  กล่าวกันว่าสร้างโดยขุนลั๊วะอ้ายก้อมเพื่อประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าในสมัยพญาลิไท

            เรือนธาตุสีทองอร่าม นิยมนำแพรชั้นดีจากสิบสองพันนามาผูกช่อบูชาจนได้ชื่อว่า ?ช่อแฮ?

            พระวิหารประดับกระจกสวยงามทั้งภายในและภายนอก

            ส่วนพระธาตุจอมแจ้งนั้น กล่าวว่าสร้าง ณ จุดที่พระพุทธองค์เสด็จถึงเมื่อจวนจะสว่างแจ้ง

 

เข้าเมืองน่าน นมัสการเรียนรู้ จาก ๗ วัดงามแห่งวรนคร - นันทบุรีศรีน่าน

?         วัดมิ่งเมือง ต้นแบบปูนปั้นอันงดงามวิจิตรของวัดร่องขุ่น และ ภาพฝาผนังเรื่องราวชาวน่าน 

?         วิหารวัดภูมินทร์ อุโบสถและวิหารทรงจตุรมุข ที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวหันหน้าบันออก ๔ ทิศ มีพระพุทธรูปประธาน ๔ องค์ พร้อมฮูบแต้มสกุลช่างล้านนาที่หาดูได้ยาก รวมทั้งภาพปู่ม่าน ย่าม่าน จากท้องเรื่อง คัทธกุมารชาดก และ เนมิราชชาดก

?         วัดหัวข่วง และ หอคำ นมัสการพระไตรปิฎกโบราณ และ ชมงาช้างดำกิ่งสำคัญ

?         พระธาตุช้างค้ำ นมัสการพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนีทองคำสมัยสุโขทัย

?         พระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาล และ พระไม้วัดมหาโพธิ์

?         พระธาตุแช่แห้ง(ปีเถาะ) ที่ประดิษฐานพระมหาชินธาตุเจ้า ๗ พระองค์ พระพิมพ์เงิน และ พระพิมพ์ทอง ที่รับพระราชทานจากพระมหาธรรมราชาลิไท สถาปนาเมื่อปี พ.ศ.๑๘๙๗ ด้วยตำนานและความหมายแห่งแช่แห้งว่าคือจากชุ่มจนปลอดแห้งสิ้นจากกิเลส และพระวิหารลายหน้าบันรูปนาคเกี้ยว ๘ ตนเป็นรูปพระหรือเจดีย์ พร้อมรหัสปริศนาธรรม ๓ ๔ ๘ ๗ เอกลักษณ์เมืองน่าน

เรียนรู้กรณีน่าศึกษาของคนฮักเมืองน่าน ต้นแบบขบวนคนรักถิ่น

กับ พระครูพิทักษ์นันทคุณ วัดอรัญญาวาส

วันที่ ๓ เข้าสถานปฏิบัติธรรมวังกาบราง กับพระครูนันทชัยคุณ ที่อำเภอภูเพียง จ.น่าน หรือ วัดอรัญญาวาส อำเภอเมืองน่าน 

วันที่ ๔ แวะเรียนรู้วิถีพอเพียงที่โครงการปิดทองหลังพระที่บ้านน้ำป้าก และ ชุมชนไทลื้อ วัดหนองบัว อำเภอท่าวังผา

 รายการ น.๓ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ (๔ วัน ๓ คืน) 

นมัสการพระพุทธชินราช และ ศรีรัตนมหาธาตุแห่งพิษณุโลก
แล้วตามรอยพระพุทธศาสนา ณ แดนต่อสุโขทัย - ล้านนา ถึง ผาซ่อนแก้ว
วันที่ ๑ ออกเดินทาง ถึงจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๒ นมัสการพระพุทธชินราช พระศรีรัตนมหาธาตุ         
นมัสการพระพุทธชินราชที่ขึ้นชื่อว่างามที่สุดในโลก ในซุ้มเรือนแก้วกลางมหาวิหารแสนงาม

ที่พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พญาลิไท)โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และ พระศรีศาสดา

?         ชมบานประตูสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีรูปกุมภัณฑ์ทำท่าสำแดงเดช ข้างหนุมานแบกฐานบุษบกประดิษฐานอุณาโลม ขนาบด้วยชุมสายและฉัตรและนานาสัตว์หิมพานต์สวยงาม

?         แล้วนมัสการปรางค์ประธานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบที่แปลงจากองค์เดิมทรงสุโขทัยพุ่มข้าวบิณฑ์

?         ชมพระรายตามระเบียง พิพิธภัณฑ์ และ พระวิหารน้อย

?         ด้านหน้า มีวิหารน้อยท่ามกลางโพธิ์สามเส้า ประดิษฐานพระเหลือ และ สองสาวกไว้

?         ด้านใต้ มีวิหารพระเจ้าเข้านิพพานหรือวิหารแกลบ มีหีบศิลาบรรจุพระบรมศพ
โผล่พระบาท ประดิษฐานท่ามกลางเบญจวัคคีย์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
วัดนางพญา วัดราชบูรณะ ชมภาพฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ฝีมือช่างพื้นบ้าน สมัยรัชกาลที่ ๔
วัดจุฬามณี ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถออกผนวชพร้อมข้าราชบริพาร ๒,๓๔๘ รูป
เพื่อการเป็นพระธรรมิกราชาธิราช ร่วมสมัยกับพระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา
และ พระเจ้าธรรมเจดีย์ แห่งหงสาวดี ต้นเค้าแห่งลิลิตยวนพ่าย อมตะมหากาพย์แห่งล้านนา
พระพุทธบาทเขาสมอแครง ที่ตะแคงอยู่บนเขา และ พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาวจากหางโจว
แหล่งพระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ที่สุดของเมืองพิษณุโลก
พระธาตุเจดีย์ผาซ่อนแก้ว พระเจดีย์องค์ใหม่อลังการ
ประดับลูกปัดแก้วนับล้านเม็ดเป็นปริศนาธรรมถึงแก้วที่ถูกซ่อน ที่หน้าผาตีนเขาค้อ

วันที่ ๓ ปฏิบัติธรรมที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ? ๓๓๓ ๓๓๔๕ หรือ ๐๘๔ ? ๔๔๙ ๑๒๖๒

วันที่ ๔ แวะเรียนรู้โครงการพระราชดำริโครงการพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจาก                             พระราชดำริ ต.สะเดาะพง , ต.ริมสีม่วง , ตำบลเขาค้อ , ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.                           เพชรบูรณ์ , สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ) ต.                           เขาค้อ ต.สะเดาะพง และ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2011, 05:53:41 pm โดย Mr.Lamyai »

 

เพื่อนบ้าน :

Display Pagerank