หัวข้อ: โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  (อ่าน 2926 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้


โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

ออฟไลน์ Mr.Lamyai

 • ทุกลมหายในอยู่ในลำพูน
 • ยามประจำบรอด
 • คนใหญ่หล่ะปูน
 • *****
 • กระทู้: 162
 • ความนิยม +2/-0
  • ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2011, 06:33:39 pm »

หัวข้อ : โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา แบ่งให้เพื่อนอ่าน = Share

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

 

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ อ.แม่ทา จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบของทรูปลูกปัญญาประจำปี 2552 และ 2553 ตามลำดับ นำโรงเรียนเข้ารับการประเมินศักยภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2553   

โดยโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ส่วนโรงเรียนบ้านดอยคำได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ทั้งนี้หนึ่งในการประเมินและชี้วัดโรงเรียนพระราชทานคือ การผลิต การใช้ และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

โดยทั้งสองโรงเรียนสามารถบูรณาการสื่อเข้ากับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ระบบ ICT อย่างครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ของทั้งคุณครูและนักเรียน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้จากสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

?การที่เราได้รับสื่อหลากหลายรูปแบบจากทรูปลูกปัญญาและสามารถใช้สื่อเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเกณฑ์ชี้วัดอีกข้อหนึ่งที่ ที่ทำให้โรงเรียนของเราได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน ที่สำคัญนักเรียนของเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้น สนุกกับการเรียนมากขึ้น และเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเรียนรู้ผ่านสื่อของทรูจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนของเราสามารถนำไปต่อยอด ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น ถือเป็นความภูมิใจอย่างแท้จริงของโรงเรียนและคณาจารย์ทุกคน? นางสาว ชญาภา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสวรรค์ กล่าว

นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยคำ จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ?โรงเรียนของเรามีการใช้ระบบไอทีมาช่วยการพัฒนาการเรียนการสอนอยู่แล้ว ซึ่งการได้รับสื่อการเรียนรู้จากทรูปลูกปัญญาก็ยิ่งช่วยสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนมากขึ้น นักเรียนของเราได้ใช้สื่อต่างๆ ของทรูปลูกปัญญา พัฒนาตนเอง และสร้างเป็นองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ และยังสามารถเข้าแข่งขันการใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือการสร้างสื่อมัลติมีเดียในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค และระดับชาติอีกด้วย?

ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ. ทรูวิชั่นส์
และรับผิดชอบสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ทรู กล่าวเสริมว่า ?นับเป็นความภูมิใจอย่างสูงสุดที่ โครงการทรูปลูกปัญญามีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาให้กับทั้งสองโรงเรียน ความสำเร็จของทั้งสองโรงเรียนสะท้อนถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทรูปลูกปัญญา ที่ไม่เพียงมุ่งหวังสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความสุขกับการเรียนรู้ แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย และขอแสดงความยินดีกับทั้งสองโรงเรียนที่ได้รับรางวัลสำคัญครั้งนี้?

ผลสำเร็จของทั้งสองโรงเรียนยังสอดคล้องกับผลการสำรวจของศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  ว่องวาณิช ศาสตราจารย์ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยการศึกษาแบบบูรณาการ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาการศึกษา   ซึ่งได้ดำเนินการประเมินผลโครงการทรู
ปลูกปัญญา เมื่อปี 2553 ซึ่งพบว่า นักเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการเรียนปกติ อีกทั้งรับวิธีการสอนที่แปลกใหม่ ทันสมัย รวมถึงเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและมีประโยชน์ทำให้นักเรียนให้ความสนใจการเรียนมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยจากผลการประเมินพบว่า

? ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้น    30%
? ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น          29% 
? ความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น                      31%
? ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนเพิ่มขึ้น         28%
? การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น           29%
? ความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยความมั่นใจเพิ่มขึ้น         26%
? ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการศึกษาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น       32%

โครงการทรูปลูกปัญญา เกิดขึ้นเมื่อปี 2550 ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะปลูกความรู้ ปลูกความดี และปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ให้กับเด็ก เยาวชน และคนไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาชาติ  โดยมีโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นโครงการหลักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติต่อไป  โดยขณะนี้ได้มอบให้กับโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น 3,000 โรงเรียน และจะครบ 3,500 โรงเรียนในปี 2554 นี้ โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้ครบ 10,000 โรงเรียนในอนาคต

 


ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่นส์
นนทนดา ชูลซ์
โทร.  0-2615-9778 โทรสาร  0-2615-9768


Re: โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ จ.นครสวรรค์ และโรงเรียนบ้านดอยคำ จ.ลำพูน สองโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา

ออฟไลน์ ondinagame

 • หล่ะอ่อนหล่ะปูน
 • *
 • กระทู้: 2
 • ความนิยม +0/-0
 • คณุกำลังอยู่ที่จังหวัดลำพูน
  • ดูรายละเอียด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2015, 03:05:48 pm »
เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยอ่าครับ

 

เพื่อนบ้าน :

Display Pagerank